Regulamin

 • Informacje ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu koters.pl.
  • Operatorem serwisu koters.pl jest osoba prywatna.
  • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   • Operator – właściciel serwisu koters.pl
   • Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych, dostępna pod adresem koters.pl
   • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie lub umieszczanie w nim danych.
   • Redakcja - zespół, który przygotowuje oraz moderuje treści i formę materiałów prezentowanych w Serwisie.
 • Prawa autorskie
  • Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w Serwisie w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Celem redakcji jest promowanie serwisów, które cechuje duża wartość merytoryczna wśród Użytkowników Serwisu. Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja Serwisu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja Serwisu powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.
 • Odpowiedzialność operatora
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, straty bądź uszkodzenia wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w Serwisie, wygenerowane przez Serwis albo wynikające z innego użycia Serwisu.
 • Komentarze
  • Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia każdego komentarza.
 • Wymagania techniczne
  • Do prawidłowego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek internetowych: Firefox 31, Chrome 31, Internet Explorer 10, Opera 27, Safari/iOS Safari 7.1, Android Browser 4.3, Chrome Android 42. Wskazane wersje przeglądarek są wersjami minimalnymi.
 • Postanowienia końcowe
  • Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
Dodane przez Musza
28 października 2015

Nie przegap

Gify